خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21603   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

مدیریت

مدیر تربیت بدنی دانشگاه زنجان 1387 الی 1390 

رییس مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان 1394تا 1396

رئیس هیئت گلف استان زنجان 1388تا 1396

دبیر هیئت گلف استان زنجان - 1386تا 1388

نایب رییس هیئت والیبال استان زنجان - 1397 تا.....

مدیرمركز نخبگان ورزشي استان زنجان

مسئول آزمایشگاههای گروه علوم ورزشی - 1397 تا ...

رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهي استان زنجان 1389تا 1390

دبیر كل اجرایي دومین المپیاد فرهنگي ورزشي دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای سراسر كشور دانشگاه

زنجان

مسئول كمیته فني مسابقات قهرمان كشوری رشته تکواندو دانشگاههای جامع علمي كاربردی

معاون فني دومین المپیاد فرهنگي ورزشي دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای سراسر كشور دانشگاه زنجان

دبیر كل اجرایي دومین المپیاد فرهنگي ورزشي دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای سراسر كشور دانشگاه زنجان

سرپرست تیم ملي گلف دانشجویان دختر دانشگاههای كشور اعزامي به بیست و ششمین یونیورسیاد جهاني
دانشجویي مرداد 1390كشور چین

دبیر كل اجرایي مسابقات پینگ پونگ دسته 1دانشگاههای سراسری ایران

مسئول كمیته فرهنگي برنامه صعود سراسری كوهنوردان استان زنجان به قله دماوند

مسئول ورزش طرح سراسركشوری ضیافت اندیشه دانشجویان زنجان

مربي بدنساز تیم بسکتبال همیاری شهرداریهای زنجان حاضر در مسابقات سوپر لیگ كشور

مربي بدنساز تیم والیبال متین خودرو استان زنجان حاضر در مسابقات زیر گروه دسته یک باشگاههای كشور

مربي بدنساز تیم والیبال عصر چوب استان زنجان حاضر در مسابقات زیر گروه دسته یک باشگاههای كشور

مربي بدنساز تیمهای والیبال نوجوانان ، جوانان ، امید و تیم منتخب استان زنجان در مسابقات باشگاههای كشور

سرپرست كل كاروان ورزشي دانشگاه زنجان در هشتمین دوره المپیاد ورزشي دانشجویان دانشگاههای ایران

سرپرست كل كاروان ورزشي دانشگاه زنجان در نهمین دوره المپیاد ورزشي دانشجویان دانشگاههای ایران

سرپرست كل كاروان ورزشي دانشگاه زنجان در دهمین دوره المپیاد ورزشي دانشجویان دانشگاههای ایران