خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21029   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
15 شكري مريم دي  1398فیزیولوژی ورزشی تاثير تمرين استقامتي، بي تمريني و تمرين شوك بر ميزان پروتئين انتقال دهنده هاي مونوكربوكسيلات در هيپوكمپ و قشر مغز موشهاي صحرائي نر ويستار   استاد مشاور
14 طاهري اصغري پروين شهريور  1398فیزیولوژی ورزشی تاثير سه نوع تمرين (استقامتي، استقامتي - بي تمريني و استقامتي- شوك) بر ميزان فاكتور نروتروفيك مشتق از مغز هيپوكمپ و سرم موش هاي صحرائي نر   استاد مشاور
13 جعفري فاطمه فروردين  1400فیزیولوژی ورزشی تاثير چهارنوع تمرين (تناوبي، استقامتي، ميكس و تركيبي) شديد و بي تمريني بر بيان ژن سيناپتوبروين و سيناپتوتاگمين در عضلات دوقلو و نعلي و عملكرد موشهاي صحرائي   استاد مشاور
12 محمد لطفی شهريور  1400فیزیولوژی ورزش تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید، استقامتی شدید، میکس اینتروال و ترکیبی و دو هفته بی تمرینی بربیان ژن Musk و Rapsyn عضلات تند و کند و عملکرد موش های صحرایی نر   استاد مشاور
11 معصومه صفی لو آبان  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی تأثير برنامه ي جامع گرم كردن +۱۱ اصلاح شده بر برخي شاخص هاي التهابي، آسيب عضلاني و حس عمقي مفاصل زانو و مچ پاي مردان تكواندوكار جوان   استاد راهنما
10 علویه گنج خانی آبان  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی تأثير برنامه‌ي جامع گرم كردن +۱۱ اصلاح شده بر برخي شاخص‌هاي التهابي، آسيب عضلاني و حس عمقي مفاصل زانو و مچ پاي زنان تكواندوكار جوان   استاد راهنما
9 سودا برقی شهريور  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی اثر مصرف عصاره عناب طي تمرين تناوبي و استقامتي شديد بر شاخص‌هاي آنتي‌اكسيداني و فشار اكسايشي بافت قلب موش‌هاي نابالغ نر   استاد راهنما
8 زهرا علیپور شهريور  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی اثر تمرين تناوبي شديد و تمرين استقامتي شديد همراه با عصاره عناب بر سطح مالون دي آلدهيد و ظرفيت آنتي‌اكسيداني تام عضله‌ي نعلي و دوقلوي موش‌هاي نابالغ نر   استاد مشاور
7 هومن مهرگان شهريور  1401فیزیولوژی ورزشی کاربردی اثر مكمل ياري بتاآلانين بر پاسخ هورموني و فشار اكسايشي پس از فعاليت پلايومتريك   استاد راهنما
6 فرزان مددی در حال انجامفیزیولوژی ورزشی کاربردی اثر وابسته به مكمل ياري كوتاه مدت بتا‌آلانين بر بيوماركرهاي آسيب عضلاني و التهابي و لاكتات پس از فعاليت پلايومتريك   استاد راهنما
5 الهه محمودی شهريور  1401فیزیولوژی ورزشی تندرستی تاثير شغل و درآمد بر سلامتي با نقش ميانجي فعاليت بدني و ورزشي در دوران همه گيري كوييد-۱۹ (مورد مطالعه: جامعه ايران)   استاد راهنما
4 فائزه عسگری شهريور  1401فیزیولوژی ورزشی تندرستی تاثير سن و جنس بر سلامتي با نقش ميانجي فعاليت بدني و ورزشي در دوران همه گيري كوويد-۱۹ (مورد مطالعه جامعه ايران)   استاد راهنما
3 سرور زیبنده در حال انجامفیزیولوژی ورزشی تندرستی بررسي ميزان فعاليت بدني و سلامت عمومي مردم ايران با تاكيد بر شاخص توده بدني و كيفيت خواب در دوران همه گيري بيماري كوويد-   استاد راهنما
2 امیر شیخی بهمن  1401فیزیولوژی ورزشی تندرستی بررسی میزان فعالیت بدنی و سلامتی ایرانیان در دوران بیماری کووید ۱۹ با تاکید بر محل زندگی و تحصیلات   استاد راهنما
1 میلاد سازوار بهمن  1401فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه گیلان اثر تمرین هوازی قبل و حین بارداری بر بیان ژن PGC-1α و برخی شاخص‌های فشار اکسایشی و آنتی‌اکسیدانی بافت هیپوکمپ فرزندان رت‌های ویستار   استاد مشاور