خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21603   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

شرکت در کارگاههای آموزشی

دوره آموزشی (داوری ثبت اختراع)

كارگاه آموزشي و پژوهشي مقاله نویسي با محوریت معرفي نرم افزار  Endnot

كارگاه تخصصي (طراحي تمرین در والیبال)

كارگاه تخصصي پژوهشي آموزشي (مدیریت برگزاری همایش ها، نشست هاا علمی و المپیادهای ورزشي )

كارگاه تخصصي (طراحي علم تمرین) 

كارگاه تخصصي (معنویت و اخلاق در ورزش)
كارگاه تخصصي (بیش تمریني و عوارض آن در ورزش)
كارگاه تخصصي (ارتباط موثر در محیط كار)
كارگاه تخصصي (تن پروری یا پرورش تن)
كارگاه تخصصي (علم تمرین )
كارگاه تخصصي (حقوق ورزشي )
همایش (آشنایي با شیوه های مدیریت و برنامه ریزی ویژه ورزش )
كارگاه تخصصي (تکنیک های تعیین نیاز آموزشي)
دوره پیشرفته مدیریت آموزش ورزش (مرحله اول: نیازسنجي آموزشي)
دوره پیشرفته مدیریت آموزش ورزش (مرحله دوم و سوم: برنامه ریزی و اجرای آموزشي )
دوره آموزشي (تکنیک های تعیین نیاز آموزشي )
كارگاه آموزشي ( اصول علمي طراحي تمرین )
 دوره پژوهشي آموزشي ( آشنایي با فنون مقاله نویسي )
كارگاه آموزشي ( مقاله نویسي  ISI)
دوره آموزشي ( آشنایي با تمرینات پیلاتس )
كارگاه آموزشي ( متدولوژی تمرین )
كارگاه آموزشي ( اصول علم تمرین و ارزیابي در بسکتبال ) كارگاه آموزشي ( كوچینگ و تاكتیک های مدرن در والیبال ) 

کارگاه آموزشی (sports Talent Identification )
سمینار ( آموزش نوین والیبال پایه )
كارگاه آموزشي ( مربي سبز )
كارگاه آموزشي ( حقوق ورزشي )
كارگاه آموزشي ( ارزیابي ، تندرستي و مشاوره ورزشي )
كارگاه آموزشي ( گردشگری ورزشي )
كارگاه آموزشي پروپوزال نویسي 
كارگاه آموزشي تخصصي ( غربالگری نمونه های ژنومي با استفاده از HRMA در دستگاه RT-PCR )
کارگاه آشنایی با روش های کار با دستگاه الکترومایوگرافی (EMG)
کارگاه آشنایی با روش های کار با دستگاه الکتروانسفالوگرافی (EEG)

کارگاه آموزشی - پژوهشی با عنوان " تبیین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای - سطح 1

نشست هم اندیشی اساتید با عنوان " تدبر در قرآن"