خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19132   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- تقدیرنامه شماره 547-17/2/63 مجری طرح آبخیزداری سفید رود

2- تقدیرنامه شماره 1554/15-7/5/64 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2- تقدیرنامه شماره 36884-1/8/68 وزارت جهاد کشاورزی

4- تقدیرنامه شماره 41/100/2747-5/6/69 دفتر فنی حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

5- تقدیرنامه شماره 7337-21/12/386 دانشگاه زنجان