خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19599   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 حسین امیری ارديبهشت  1370زراعت و اصلاح نباتات بررسی اوضاع مراتع استان لرستان  
4 علیرضا امانلو   1368زراعت و اصلاح نباتات گرم شدن کره زمین و اثرات آن بر فتوسنتز  
3 علیرضا معیاری   1369خاکشناسی منحنی انبارش ذرات بادی در تونل بادی  
2 حدیدیان   1367زراعت و اصلاح نباتات طراحی بانکت و گرادن در روی سطوح شیب دار  
1 بهرام زینال زاده دي  1369زراعت و اصلاح نباتات اصلاح مراتع و روشهای اجرایی آن