خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25652   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

علایق پژوهشی

1.      برنامه‌ريزي آب آبياري و مديريت آب در مزرعه؛

2.      آبياري سطحي و تحت فشار؛

3.      زهكشي؛

4.      مدل‌سازي آبهاي زيرزميني.