خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24940   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht
جعفر نیکبخت
دانشیار

پست الکترونيکی
nikbakht.jaefar[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nikbakht-jaefar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2476

فکس
   +98 (0) 24 3228 32283202

آدرس 
زنجان، كيلومتر 6 حاده زنجان-تبريز، دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه مهندسي آب

 

فایل‌های تمرینات ریاضیات 1

https://mail.znu.ac.ir/webmail/?/files-pub/3zKcP3fefj/list