خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27073   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

آشنایی با زبانهای خارجی

      - قدری فارسی می دانم (کمی بهتر از متوسط ) و خیلی کمتر از آن انگلیسی