خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27073   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. جبر،جبر خطی،تاریخ ریاضیات، توپولوژی،توپولويی جبری و نظریه جبری گراف