خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27073   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

مدیریت

 دو سال و چند ماه معاون پژوهشی دانشکده علوم ، در فاصلۀ سال های  79 تا 81

دو سال مدیر گروه ریاضی، در فاصلۀ سال های  82 تا 83

 سه سال در  دوران تعطیلی دانشگاه ها اوایل انقلاب (60 تا 62) در دبیرستان ها درس گفته ام (هر چند  به صورت حق التدریس ولی به سیاق آن سال ها تقریبا تمام وقت)، یک سال هم به طور همزمان،  معاون  دبیرستان بوده ام.