خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26104   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
در جستجوی ریاضیات 
[  خلاصه کتاب] 
تالیفدانشگاه زنجان مسعود آرین نژاد شهريور 1395   
دريافت:1588