خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27073   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

در کمیته ها و شوراهای متعددی  از دانشگاه عضو بوده ام مانند شورای ارزیابی و نظارت، کمیته دکتری دانشگاه، کمیته فضای سبز، شورای راهبردی دانشگاه

از سال 1385 عضو شورای دانشگاه زنجان هستم

برای دومین بار از شهریور ماه سال 1391 به عنوان عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران انتخاب شده ام

 از فروردین 92  سردبیر خبرنامه انجمن ریاضی ایران هستم