خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20542   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

نمايشگاه ها:

کارنمای پژوهشی 6 ( آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران) خانه هنرمندان ایران / تهران /  آبان ماه 1396

نمايشگاه گروهي نقاشی ( اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران ) مازندران : ساري، تنكابن ، بابلسر / آبان و آذر ماه 1393

نمايشگاه گروهي  نقاشي ، ويدئو و پرفورمنس آرت ( اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران ) با عنوان  تيتر يك: تولد نقاش

                                                           (خانه هنرمندان ايران) تهران / آبان ماه 1393

نمايشگاه گروهي نقاشي و طراحي ( اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران ) / خانه هنرمندان ايران / تهران  1390

نمايشگاه گروهي نقاشي ( اعضاي پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ايران ) / خانه هنرمندان ايران / تهران  1390

نمايشگاه گروهي طراحي ( اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران ) / طراحي معاصر : فرم ، فضا ، مواد/ خانه هنرمندان ايران / تهران 1386 

نمايشگاه گروهي نقاشي ( اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران ) / مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد / تهران 1386

نمايشگاه اولين جشنواره طراحي معاصر ايران ( دكتر سندوزي ) / موزه هنرهاي ديني امام علي (ع) /تهران 1386

نمايشگاه ( هفتمين دوسالانه ملي نقاشي معاصر ايران ) / موزه فرهنگي هنري صبا / تهران 1386

نمايشگاه انفرادي طراحي ( آتليه شخصي ) / زنجان  1385

نمايشگاه گروهي نقاشي ( اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران ) / گالري لاله / تهران  1383

نمايشگاه گروهي نقاشي ( اعضاي پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ايران ) / مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان  1381

نمايشگاه نقاشي ( گنجينيه رختشويخانه زنجان ) 1380

نمايشگاه گروهي نقاشي ( دانشجويان رشته نقاشي ) / سالن نمايشگاه دانشكده هنرهاي زيبا / دانشگاه تهران  1370

نمايشگاه گروهي نقاشي ( سالن كتابخانه علامه حلّي زنجان ) 1364

نمايشگاه انفرادي طراحي ( سالن نمايشگاه اداره كل آموزس و پرورش استان زنجان )  1360