خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21614   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

سوابق آموزشي و تدريس

 

تدريس در ( دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد ) 1375 -  1382

تدريس در ( دانشگاه هنر سوره تهران ) 1385

تدريس در ( دانشگاه زنجان ) از سال 1384

تدريس دورس مربوط به هنرهاي تجسمي و بصري در ( آموزشكده ها و مراكز تربيت معلم زنجان ) 1370  تا 1376

تدريس  در ( انجمن سينماي جوانان ايران ) زنجان ، مباني ارتباطات بصري ( دوره هاي فيلمسازي )  1374  تا 1380

تدريس ( دورس تئوري و عملي كنكور هنر ) دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد از سال 1377

تدريس در كلاس هاي آزاد ( نقاشي و طراحي ) از سال 1364