خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21299   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 ساره ميرزائي تير  1392نقاشي نقاشي ديواري بعد از انقلاب اسلامي   استاد راهنما
8 مائده تقي زاده موبنداني تير  1393نقاشي تاثير نقاشي ديواري بر رشد فرهنگ بصري   استاد راهنما
7 فاطمه اکبری مهر  1394نقاشی انسان و فضای بسته    استاد راهنما
6 فاطمه ذوالقدر دي  1394نقاشی برزخ چهره ها و نقاب ها   استاد راهنما
5 فاطمه اسفندیار آبان  1394نقاشی رابطه ی صفات زنانه و نقش مایه طبیعت    استاد راهنما
4 زهره حسامی خرداد  1395نقاشی نگاهی به واقع گرایی در نقاشی    استاد راهنما
3 ندا غفاری دي  1395نقاشی چهره ها، حالت ها ، نگاه ها ( با برداشت آزاد از نقش زن )   استاد راهنما
2 زهرا رنگین گمان خرداد  1396نقاشی سیمرغ در آینه خیال   استاد راهنما
1 بهنام بلالی ارديبهشت  1395نقاشی هفت قطعه از هفت پیکر نظامی   استاد راهنما