خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21967   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نقاشي / طراحي / مباني هنرهاي تجسمي / نقد و تحليل آثار تجسمي / تاريخ هنر