خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29380   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 مهسا خاتمی بهمن  1399مدیریت بازاریابی تاثیر تسهیم دانش بر تصویرهای ششگانه متقابل میان اساتید و دانشجویان(مدل بارنلوند)   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 رویا توفیقی تير  1392مدیریت صنعتی رابطه بین ترکیب سازمانی وفرهنگ سازمانی 
[Abstract] 
استاد راهنما
5 سحر محمودی مرداد  1392مدیریت صنعتی رابطه بین ویژگیهای زندگینامه ای .ادراک سازمانی   استاد راهنما
4 لیلا زارعی تير  1392مدیریت صنعتی مقایسه میزان یادگیری سازمانی واحد های کارخانه هپکو اراک   استاد راهنما
3 سمیرا بیات شهريور  1392مدیریت صنعتی رابطه بین کارافرینی و نوآوری در دانشگاه زنجان   استاد راهنما
2 سمیه گل حسنی تير  1392مدیریت صنعتی تبیین الگوی مدیران موفق   استاد راهنما
1 فاطمه شاه ویسی مرداد  1392مدیریت صنعتی طبقه بندی مدیران وکارکنان براساس مهارت گوش دادن -جهاد کشاورزی گیلان غرب   استاد راهنما