خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 9
بازديد کل: 52133
بروزرسانی: 8-9-1402
وظایف

در يك تعريف كلي فضاي سبز وظيفه نگهداري و مرمت بخشهاي مختلف فضاي سبز و همچنين ايجاد و توسعه فضاي سبز را در نقاط مختلف دانشگاه را به عهده دارد.
در ارتباط با نگهداري فضاي سبز وظایفی همچون:

  • نظارت عالیه بر کیفیت نگهداری فضای سبز
  • تهیه اسناد و مدارک و گزارشات مربوط به نگهداری فضای سبز و ارسال جهت برگزاری مناقصات و همکاری در انجام تشریفات فانونی مناقصه فضای سبز؛
  • پیگیری صورت وضعیت پیمانکار و بررسی پرداخت بیمه و دستمزد کارکنان شرکت ها؛
  • هماهنگی پشتیبانی و لجستیک امورات مربوط به فضای سبز؛
  • آموزش و توسعه دانش فنی کارگران مشغول در فضای سبز؛
  • ارائه گزارشات حوزه مدیریتی خود به مدیریت طرحهای عمرانی؛
  • نظارت بر درخواست های خرید نهاد های فضای سبز؛
  • نظارت بر اجرای برنامه های دفع آفات و آبیاری ها.

بازدید امروز: 2