خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 10
بازديد ديروز: 3
بازديد کل: 52402
بروزرسانی: 11-2-1400
معرفی مدیریت سبز

مديريت سبز چيست:
مديريت مصرف انرژي، مواد و حفظ محيط زيست در مؤسسات با بكارگيري موثر و كارآمد تمامي منابع مادي
و انساني، سازماندهي و برنامه ريزي به منظور هدايت آنها جهت نيل به اهداف زيست محيطی.

شاخص هاي مديريت سبز:
١. مكان و زيرساخت
٢. سياست هاي انرژي و تغييرات آب و هوايي
٣. مديريت پسماند
٤. مديريت حمل و نقل
٥. مديريت آب و پساب
٦. پژوهش و آموزش در مورد مسائل پايدار

اهداف مدیریت سبز:

 • اجرای ماده  190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه
 • صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی
 • اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع
 • حفاظت از منابع پایه و محیط زیست
 • اصلاح و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حفاظت محیط زیست ( مانند اصلاح ساختار مصرف )
 • استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز
 • اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی
 • اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان
 • ارتقاء بهره وری دستگاهها و شرکت های دولتی و استفاده بهتر از امکانات موجود
 • رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب ، برق ، انرژی ، کاغذ ، مواد اولیه و تجهیزات در دستگاههای دولتی
 • ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه جویی
 • آموزش با فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی
 • افزایش منابع درآمدی دولت و شرکتهای دولتی وغیر دولتی
 • اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری ، استاندارد ملی و .....)
 • تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز
 • توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن
 • ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای غیر عمومی غیر دولتی از طریق خود اظهاری

بازدید امروز: 2