خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 15
بازديد ديروز: 12
بازديد کل: 52215
بروزرسانی: 11-2-1400
مدیریت سبز در حمل و نقل دانشگاه

-کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش کربن؛
-کاهش مصرف حامل های انرژی؛
-ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی؛
-ترویج فرهنگ پیاده روی برای مسافت ساختمان های درون دانشگاه؛
-افزایش سلامتی جسمی و پویایی دانشجویان؛
-کاهش هزینه های حمل و نقل.

بازدید امروز: 2