خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 11
بازديد ديروز: 10
بازديد کل: 33357
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مدیریت طرحهای عمرانی    
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
مدیر طرحهای عمرانی
مقیمی - مهدی       
m.moghimi[at]znu.ac.ir
2366
دبیرخانه طرحهای عمرانی
مهدیون - صادق       
omrani[at]znu.ac.ir
2607
رئیس اداره طرح های عمرانی
تاران - رضا       
2550
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری
سیفی راد - داوود       
2752
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی
قدیمی - بهروز       
2321
مسئول نگهداری تأسیسات الکتریکی
بیات - علی اکبر       
2333
آرشیو
رحمانی - سعید       
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720