خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 22-6-1394
اندازه فضای ذخیره

کاربران میتوانند میزان فضای استفاده شده ی خود را در کوشه ی سمت چپ پایین صفحه که بصورت نمودار کوچک میله ای افقی می باشد ، مشاهده فرمایند.با حرکت موس  و قرار گرفتن روی آن نمودار میله ای  ، کل فضا و درصد استفاده شده قابل مشاهده می باشد. در صورت بالا بودن این فضا ، کاربران موظف به کاهش آن می باشند و مسئولیت عدم دریافت ایمیل به علت پر بودن فضا به عهده ی خود افراد می باشد. البته کاربران می توانند برای افزایش این فضا با مرکز انفورماتیک تماس حاصل نمایند.

- هیات علمی : مجموع تمامی شاخه ها   800MB

- دانشجویان  دکترا : مجموع تمامی شاخه ها  800MB

- دانشجویان ارشد : مجموع تمامی شاخه ها  600MB  

دیگر کاربران: مجموع تمامی شاخه ها     400 MB

بازدید امروز: 2