خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 13-5-1394
سيستم ارائه و مديريت دروس

نرم افزار ارائه و مدیریت دروس (Moodle) به آدرس http://zcs.znu.ac.ir با امکانات ذیل راه اندازی گردیده است:

· تعریف مشخصات درس

· عضویت دانشجویان در کلاس

· افزودن resource ها (فایل، لینک، منابع درسی و ..........) به درس

· افزودن فعالیت های کلاسی شامل تمرین، کوئیز و ...

· مشاهده فعالیت های کلاسی دانشجویان و ارائه نمره

· محاسبه میانگین نمرات کلاسی و ...............

 

اساتید محترم (اعم از هیأت علمی و مدعو) به منظور استفاده از سیستم فوق، درخواست دسترسی جهت ارائه دروس خود را به مسئولین سایتهای دانشکده ها اعلام مي نمايند .

» راهنماي ارائه و مديريت دروس توسط اساتيد در سايت http://zcs.znu.ac.ir

» راهنماي استفاده دانشجويان از سايت http://zcs.znu.ac.ir

 

 

بازدید امروز: 2