خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 22-6-1394
ورود به ایمیل

برای ورود به ایمیل دانشگاه زنجان، شما می توانید از webmail های دانشگاه زنجان استفاده نمایید.

که آدرس آن mail.znu.ac.ir   می باشد. با ورود به این صفحه شما امکان انتخاب دو وب میل را خواهید داشت :

1- AfterLogic

وب میل afterLogic  با امکانات بیشتر بطور پیش فرض انتخاب شده است . برای استفاده و آشنایی با وبمیل اینجا را کلیک کنید.

2- SquirrelMail

اگر مایل به استفاده از وبمیل دانشگاه زنجان نمی باشید می توانید از میل کلاینت ها مختلف استفاده نمایید.

بازدید امروز: 3