خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19408   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

محقق و پژوهشگر نمونه تشکل‌هاي غيردولتي استان زنجان در سال 1382 و دريافت لوح در چهارمين دوره هفته بزرگداشت پژوهش از آقاي جعفر رحمان‌زاده، استاندار زنجان و رئيس کارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات استان زنجان

دريافت لوح از آقاي دکتر حسين صارمي، مسئول ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و معاون پژوهشي و برنامه‌ريزي دانشگاه زنجان، بابت حضور خانه پژوهشگران سهروردي در چهارمين دوره بزرگداشت هفته پژوهش در سال 1382

دريافت لوح از آقاي منصور نوروزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دبير کارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات استان زنجان، به جهت همکاري در برگزاري چهارمين دوره بزرگداشت هفته پژوهش در سال 1382

دريافت لوح از آقاي حسين بي‌غم، معاون سياسي - امنيتي و رئيس کارگروه بانوان و جوانان استان زنجان و آقاي داود بيات، مديرکل امور اجتماعي، انتخابات و شوراها و سرپرست نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان زنجان، به جهت همکاري در برگزاري نخستين هم‌انديشي سازمان‌هاي غيردولتي جوانان استان زنجان در سال 1382

محقق و پژوهشگر برگزيده تشکل‌هاي غيردولتي استان زنجان در سال 1383 و دريافت لوح در پنجمين دوره هفته بزرگداشت پژوهش از آقاي جعفر رحمان‌زاده، استاندار زنجان و رئيس کارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات استان زنجان و مستندات ديگر مربوط به مصاحبه با روزنامه مردم نو در سال 1383

محقق و پژوهشگر موفق خانه تشکل‌هاي غيردولتي استان زنجان در سال 1384 و دريافت لوح در ششمين دوره هفته بزرگداشت پژوهش از آقاي قوام نوذري، استاندار زنجان و رئيس ستاد بزرگداشت ششمين دوره هفته پژوهش و فناوري استان زنجان

دريافت لوح از آقاي منصور نوروزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دبير کارگروه برنامه‌ريزي تحول اداري استان زنجان به جهت فعاليت در حسن اجراي برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري، به عنوان ناظر در سال 1384

دريافت لوح از آقاي يزداني، معاون برنامه‌ريزي و اداري - مالي استانداري و رئيس کارگروه صنعت و معدن استان زنجان، به جهت فعاليت در گروه کارشناسي کارگروه صنعت و معدن استان زنجان در سال 1384

پايان‌نامه برتر دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در مقطع کارشناسي ارشد با کسب امتياز 99 از 100 و دريافت لوح از آقاي دکتر علي رضائيان، رئيس دانشکده در مراسم هفته بزرگداشت پژوهش در سال 1384

راهيابي پايان‌نامه مقطع کارشناسي ارشد به جشنواره فارابي در دهمين دوره پايان‌نامه سال دانشجويي و دريافت لوح از آقاي محمد سلگي، دبير دهمين دوره پايان‌نامه سال دانشجويي در سال 1385

دريافت لوح از آقاي بهرم جليل‌خاني، مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري زنجان، بابت اجراي بهينه طرح پژوهشي «سنجش ميزان رضايت‌مندي مردم از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي» در سال 1388

دريافت لوح از آقاي دکتر رئوفي‌نژاد، استاندار زنجان بابت فعاليت در عرصه پژوهش و خدمت به مردم در سال 1389

دريافت لوح از همايش ملي جهاد اقتصادي و ارتقاء سلامت نظام اداري به جهت نگارش و پذيرش 6 مقاله و ارائه مقاله برتر همايش در سالن اصلي و ارائه يک مورد مقاله به صورت پوستر

 

11- دريافت معرفي‌نامه‌هاي احراز صلاحيت علمي

دريافت معرفي‌نامه احراز صلاحيت علمي از آقاي دکتر علي رضائيان، رئيس سابق دانشکده مديريت دانشگاه تهران و رئيس دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1385 به منظور تحصيل در دوره دکتري

دريافت معرفي‌نامه احراز صلاحيت علمي از آقاي دکتر سيدعلي علوي، معاون تحصيلات تکميلي دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1385 به منظور تحصيل در دوره دکتري

دريافت معرفي‌نامه احراز صلاحيت علمي از آقاي دکتر غلامرضا گودرزي، مديرگروه مديريت صنعتي دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1385 به منظور تحصيل در دوره دکتري

دريافت معرفي‌نامه احراز صلاحيت علمي از آقاي دکتر مصباح‌الهدي باقري‌کني، مدير گروه بازرگاني دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1385 به منظور تحصيل در دوره دکتري