خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19408   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
افکارسنجی از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی استان   مجريآبان 1397آبان  1398
بررسی ابعاد و شاخص های توسعه های قابلیت های چابکی نیروی انسانی در شرکت آبفای زنجان و ارائه الگوی بهینه برای پیاده سازی آن   مجريمهر 1397تير  1398
پیمایش و ارزیابی نظرات شهروندان از مشکلات موجود در محلات برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی در بودجه شهرداری زنجان   مجريآبان 1397بهمن  1397
بررسی موانع سرمایه گذاری در استان زنجان و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها   مجرياسفند 1396اسفند  1397
امکان سنجی چابک سازی سازمانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با تکیه بر اصلاح فرایندها و شناسایی فرایندهای برون سپاری   مجرياسفند 1396خرداد  1397
مطالعه و تدوین سند توسعه آموزش های مهارتی استان زنجان با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی و حرفه ای   مجريبهمن 1396مرداد  1397
بررسی تأثیر رضایت ساکنین مسکن مهر از کیفیت خدمات ارئه شده طبق مدل پاراسورامان بر رفتار شهروندی آنان لا نقش میانجی سبک   مجريآذر 1396خرداد  1397
مطالعه طراحی و امکان سنجی پیاده سازی سامانه جامع اطلاعاتی صنایع غذایی ERP   مجريتير 1395تير  1396
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در اشاعه حقوق شهروندی   مجريفروردين 1396بهمن  1396
مقایسه چند پروژه اتمام یافته مسکن مهر در استان...   مجريبهمن 1395شهريور  1396
بررسی نقاط قوت و ضعف مسکن مهر و آسیب شناسی در زمینه مسائل اجرایی و فرهنگی آن   مجريارديبهشت 1395شهريور  1396
بررسی اثربخشی سبک زندگی دینی(اسلامی) بر نگرش شغلی کارکنان در سازمانهای منتخب مراکز استان لرستان و زنجان   مجرياسفند 1395تير  1396نیروی انتظامی
بررسی تاثیر سطح دینداری بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای منخب استان مازندران و زنجان   مجريآذر 1395تير  1396نیروی انتظامی
بررسی تاثیر وجدان کار بر سلامت سازمانی در سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان   مجرياسفند 1395تير  1396نیروی انتظامی
مقایسه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده از حیث نوع و نحوه خدمات در شهرداری مناطق و سازمان ها   مجرياسفند 1395تير  1396شهرداری زنجان
بررسی عوامل موثر بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان زنجان و ارایه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود با هدف حفظ اشتغال موج   مجريآذر 1394خرداد  1395اداره کل تعاون کا و امور اجتماعی
نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی    مجريبهمن 1394خرداد  1395سازمان فنی و حرفه ای
بررسی رابطه تحمل ناکامی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه زنجان   مجريدي 1392مرداد  1394دانشگاه زنجان
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1393   مجريآذر 1393اسفند  1393استانداری
سنجش ميزان رضايت‌مندي مشترکين از نحوه ارائه خدمات شرکت گاز استان زنجان در سال 1390   مجريشهريور 1390اسفند  1390شرکت گاز
طراحي و تدوين الگوي توزيع اعتبارات عمراني استان زنجان بين فصول و شهرستانها طي سال‌هاي 94-1390   مجريدي 1390شهريور  1392کاربردیمعاونت برنامه ریزی استانداری
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1390   مجريآبان 1390اسفند  1390کاربردیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1391   مجريآذر 1391اسفند  1391کاربردیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1392   مجريدي 1392بهمن  1392کاربردیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری