خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18825   بروزرسانی: 03-05-1398

Hossein Azimi

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

رديف عنوان فعاليت تاريخ انجام فعاليت ساعات انجام فعاليت مرجع برگزار کننده مرجع تأييد کننده

 1 دوره آموزشي ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد   5/11/1391  ساعت استانداري زنجان، دفتر آموزش و پژوهش جهانبخش رحماني، مديرکل آموزش و پژوهش استانداري به شماره 5863 مورخ 23/11/1391 کد دوره 912221013030

2 دوره آموزشي نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور 22/3/1391 8 ساعت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان مرکز آموزش محمداسحاق مسعودي، معاون امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به شماره سريال 910996 و دکتر مصطفي طاهري، معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه و دکتر يوسف فتحي، مدير گروه معارف، به شماره 10849/د.ا مورخ 22/3/1391

 3 دوره آموزشي تاثيرگذاري بر مخاطب 24/12/1390 6 ساعت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان مرکز آموزش محمداسحاق مسعودي، معاون امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به شماره سريال 910375

 4 دوره آموزشي واکاوي مباني علم مدرن 17/12/1391 8 ساعت معاونت فرهنگي و معاونت آموزش دانشگاه زنجان دکتر مصطفي طاهري، معاون فرهنگي و اجتماعي و دکتر داود عباسي، معاون آموزش دانشگاه زنجان بدون شماره و تاريخ صدور 20/12/1391

5- دوره آموزشي آشنايي با اتوماسيون اداري و سامانه گلستان 21/3/1392 8 ساعت معاونت آموزش دانشگاه و دانشکده علوم انساني دکتر داود عباسي، معاون آموزش دانشگاه زنجان و دکتر امير مومني هزاوه رئيس دانشکده علوم انساني بدون تاريخ و شماره

 6 طرح آموزشي ضيافت انديشه استادان با موضوعات انديشه‌هاي سياسي اسلام، مباني انقلاب اسلامي، اخلاق علمي و حرفه‌اي و اصول تعليم و تربيت اسلامي رمضان‌المبارک 1433 هـ.ق. تابستان 1391 40 ساعت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، مرکز هم‌انديشي استادان و نخبگان و معاونت آموزش دانشگاه حجت‌الاسلام منصور فرجي، رئيس شوراي استاني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌هاي استان زنجان و دکتر علي‌اکبر پيرمحمدي، معاون آموزش دانشگاه به شماره 38734/م.ف مورخ 11/9/1391

 7 طرح آموزشي ضيافت انديشه استادان با موضوع اخلاق حرفه‌اي و معرفت‌شناسي ديني رمضان‌المبارک 1434 هـ.ق. تابستان 1392 40 ساعت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، مرکز هم‌انديشي استادان و نخبگان و معاونت آموزش دانشگاه دکتر وهب جعفريان، دبير مرکز هم‌انديشي استادان و نخبگان دانشگاه و دکتر داود عباسي، معاون آموزش دانشگاه به شماره 18913/م.ف مورخ 13/5/1392

 8 دوره آموزشي اخلاق پژوهش 16/8/1392 8 ساعت معاونت فرهنگي اجتماعي و معاونت آموزش دانشگاه زنجان مهندس محمدحسين داودوندي، معاون فرهنگي و اجتماعي و دکتر داود عباسي، معاون آموزش دانشگاه به شماره 364/م.ف مورخ 9/9/1392

9- دوره آموزشي نرم‌افزار SPSS (دوره پيشرفته) 24/9/1389 8 ساعت مديريت امور فرهنگي دانشگاه اصفهان دکتر رضا علي نوروزي، مديرکل اداره امور فرهنگي دانشگاه اصفهان

 10 کارگاه آموزشي يکروزه سرحلقه‌هاي صالحين به همراه مربيان 9/11/1393 6 ساعت بسيج اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها-دانشگاه پيام نور