خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32122   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  • رتبه اول آزمون دكتراي مهندسي عمران داخل كشور ، دانشگاه تربيت مدرس تهران
  • پذيرفته شده رتبه هاي اول آزمون دكتراي اعزام به خارج مهندسي عمران سال 1378
  • رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران  1378
  • رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1372-1376
  • برگزيده اولين جايزه  انجمن ملي مهندسي زلزله ايران 1386
  • استاد نمونه گروه مهندسي عمران 1390-1391