خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32121   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. دینامیک سازه ها2. اصول مهندسی سد 3. اندركنش آب و سازه4. مكانيك سيالات5. روش اجزاء محدود6. سدهاي بتني