خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30622   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. دینامیک سازه ها2. اصول مهندسی سد 3. اندركنش آب و سازه4. مكانيك سيالات5. روش اجزاء محدود6. سدهاي بتني