خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16505   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

شرکت در کارگاههای آموزشی

 شركت در كارگاه آموزشي "آشنايي با شركتهاي تعاوني دانش بنيان" بنياد نخبگان استان زنجان.   7/12/89 

شركت در كارگاه آموزشي " چارچوبهای فلز-آلی نانومتخلخل و پتانسیل های کاربردی آنها " بنياد نخبگان استان زنجان    .28/2/90

شرکت در کارگاه آموزشی "کاربرد نانوتكنولوژي در كشاورزي" دانشگاه زنجان. 20/6./1390

شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با طرحهای کسب و کار شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی ایده های خلاق"  بنياد نخبگان استان زنجان. 12/11/1390

شرکت در کارگاه آموزشی "طب سنتی و تغذیه صحیح" دانشگاه زنجان. 10/10/1390

شرکت در کارگاه آموزشی"تهران- دفتر سازمان ملل.      28/OCT/2010-   26/OCT/2010

E-learning course on International trade on Agriculture and Food Products"

کارگاه  دو روزه دانش افزایی و توانمند سازی هیئت علمی. دانشگاه زنجان. 19-18/12/90 .  

کارگاه شیوه ی نوین تاثیرگذاری بر مخاطب. دانشگاه زنجان. 24/12/90

-          شرکت در گارگاه آموزشی 6 ساعته مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزار  اندنوت End Note در دانشگاه زنجان در سال 1394

-          شرکت در جلسات هم اندیشی به مدت 2 ساعت با عنوان "آثار سوء ماهواره" توسط نهاد رهبری دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93-94

-          شرکت در جلسات هم اندیشی به مدت 2 ساعت با عنوان "سبک زندگی اسلامی" توسط نهاد رهبری دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93-94

- شرکت در دوره مشترک اداری با عنوان "تغییرات اقلیمی و بحران آب" به مدت 3 ساعت در  تاریخ 6/8/94 در دانشگاه زنجان