خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16674   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی 
[   خلاصه کتاب] 
تالیفدانشگاه زنجان سیمین حق نظری ----- شهريور 1395