خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18021   بروزرسانی: 18-02-1399

Simin Hagh Nazari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 سپهر مرادی بهمن  1389علوم دامی مقايسه پاستوريزاسيون شير به روش هاي القائي و كلاسيك از نظر منابع انرژي،   
4 سجاد ولی نژاد بهمن  1394علوم و صنایع غذایی بررسي خصوصيات ميکروبي، فيزيکو شيميايي و بافتی پنير سفيد رسيده درآب نمک و توليد شده از شير پاستوريزه شده با روش مادون قرمز 
[Abstract] 
استاد راهنما
3 سمیه جعفری بهمن  1395علوم و صنایع غذایی بسته بندی ضد میکروبی با استفاده از پلی ساکارید¬های طبیعی(کیتوزان، آلژینات و کاراژینان) همراه با روغن¬های اسانسی 
[Abstract] 
استاد راهنما
2 ویدا پاشایی بهمن  1396علوم و صنایع غذایی ارزیابی تاثیر تخمیر و اشعه مادون قرمز نزدیک بر خصوصیات کیفی و میزان آفلاتوکسین نانهای سنتی (سنگک و لواش) 
[Abstract] 
استاد راهنما
1 خدیجه پورزنگنه بهمن  1396علوم و صنایع غذایی ساخت فيلم هاي نانو کامپوزيتي وبررسي خواص زيست تخريب پذيري و ضد ميکروبي آنها در جهت استفاده در بسته بندي 
[Abstract] 
استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 مسلم صباغی شهريور  1388صنایع غذایی تکنولوژی نوشابه های گاز دار با رویکرد اقتصادی   
8 زینب عباسی شهريور  1388صنایع غذایی تکنولوژی فرآورده های شیر   
7 الهه یوسفی شهريور  1388صنایع غذایی مـاست: يكي از فرآورده‎هاي تخميري لبنيات   
6 فهیمه براری شهريور  1388صنایع غذایی تکنولوژی تولید پنیر   
5 شیرین رضایی شهريور  1388صنایع غذایی تکنولوژی تولید بستنی   
4 مهسا خرمی شهريور  1388صنایع غذایی تکنولوژی تولید شیر پاستوریزه   
3 سپیده السادات میراحمدی شهريور  1388صنایع غذایی تولید ماست   
2 سارا آریایی شهريور  1388صنایع غذایی شیر و فرآورده های لبنی  
1 الهام صفری شهريور  1388صنایع غذایی صنـــعــــــــــت پنیـــــــــــر