خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17328   بروزرسانی: 22-10-1398

Simin Hagh Nazari

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

همکاری در تدوین:

ردیف

نام استاندارد

شماره و تاریخ تصویب  و چاپ استاندارد

ICS

کارفرما

1

ارزیابی حساسیت به مواد آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن- روش آزمون

13560- 16/12/89 چاپ اول

11.100.20

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

 

تدوین استاندارد شایستگی ملی:

مجری طرح: سیمین حق نظری

ردیف

نام استاندارد

کد شایستگی

تاریخ تصویب تدوین

کارفرما

1

آزمايش تعيين تقلبات گوشت چرخكرده به روش بيوتكنولوژيك

3/1/7511

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

2

آزمايش تعيين تقلبات چاي با روش بيوتكنولوژيك

1/3/7512

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

3

آزمايش تعيين تقلبات روغن زيتون

6/4/7514

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

4

آزمايش تعيين تقلبات زعفران

3/1/7514

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

5

آزمايش تعيين تقلبات شير

1/1/7513

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

6

كنترل كيفي خط توليد غذاي كودك

1/2/7513

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

7

كنترل كيفي خط توليد ماهي تن

1/4/7513

1/2/90

معاونت پژوهش و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی

داوری سه طرح ثبت اختراع سازمان پژوهشها :

1-      سیستم آبگیری اسمزی تحت خلاء

2-      تولید دوغ سویای پروبیوتیک

3- فن آوری خشک کردن ترکیبی اسمز- مایکروویو اسلایسهای قارچ خوراکی

داوری 19 مقاله فارسی .

داوری 4 مقاله انگلیسی

 

 

 

داوری کتاب اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس در صنایع لبنیات

دانشگاه زنجان

1385

آقای دکتر    

شفقتیان

1386