خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16538   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

آشنایی با زبانهای خارجی

      - مقدمه ای بر کاربرد امواج اولتراسوند در صنایع غذایی

      - آذربایجانی

      - فارسی

      - انگلیسی