خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16916   بروزرسانی: 08-08-1398

Simin Hagh Nazari

آشنایی با زبانهای خارجی

      - مقدمه ای بر کاربرد امواج اولتراسوند در صنایع غذایی

      - آذربایجانی

      - فارسی

      - انگلیسی