خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16643   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

علایق پژوهشی

1- تکنولوژی مواد غذایی

2- کنترل کیفیت مواد غذایی

3- میکروبیولوژی مواد غذایی

4- بيوشيمي مواد غذاپي