خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17219   بروزرسانی: 22-10-1398

Simin Hagh Nazari

علایق پژوهشی

1- تکنولوژی مواد غذایی

2- کنترل کیفیت مواد غذایی

3- میکروبیولوژی مواد غذایی

4- بيوشيمي مواد غذاپي