خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17328   بروزرسانی: 22-10-1398

Simin Hagh Nazari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تدوین استاندارد های آموزشی صنایع غذایی 
[   خلاصه طرح] 
مجرياسفند 89خرداد  90اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان زنجانhttp://research.irantvto.ir/uploads/83_148_kontor%20keyfi%20khat%20tolid%20mahi%20ton%20.pdf
طرح استانی تدوین برنامه آمایش استان زنجان (همکار طرح: سیمین حق نظری) 
[   خلاصه طرح] 
همكاراسفند 1385اسفند  1387معاونت برنامه‌ريزي استانداري زنجان
پاستوریزاسیون شیر با روش جریان القایی    مجريآذر 1387مرداد  1390سفارشی- کاربردیوزارت صنایع و معادن ایرانمعاونت پژوهش دانشگاه زنجان
طرح جامع اصلاح، بهبود، و فناوری فرآوری زیتون   همكارارديبهشت 1383ارديبهشت  1384سفارشی- کاربردیوزارت صنایع و معادن ایرانمعاونت پژوهش دانشگاه زنجان
بررسی نحوه ایجاد خوشه های صنعتی در استان زنجان   مجريارديبهشت 1385دي  1387توسعه ای- کاربردیسازمان صنایع و معادن استان زنجانمعاونت پژوهش دانشگاه زنجان
بررسی عوامل تکنولوژیک موثر بر میزان ضایعات نانهای سنتی شهر زنجان در طی پخت   مجرياسفند 1388ارديبهشت  1389کاربردیسازمان غله استان زنجانپژوهش دانشگاه زنجان