خانه :: اساتید :: اخبار
گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان برگزار می کند:
چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربنی به میزبانی گروه زمین شناسی  (23-7-1397) ادامه خبر
اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
تشکیل پرونده و ارائه درخواست دانشجویان نوورود در سامانه سینا (sina.bmn.ir) تا تاریخ 30 مهر (17-7-1397) ادامه خبر
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انجام شد (11-7-1397) ادامه خبر
گزارش تصویری --> سال 1395
 تعداد بازدید: 41259  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تعداد بازدید: 29334  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تعداد بازدید: 28267  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تعداد بازدید: 18849  
گزارش تصویری --> سال 1392
 تعداد بازدید: 8269  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تاریخ بروز رسانی: 22-7-1397  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 21-12-1396  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 18-12-1395  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 26-12-1394  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 26-12-1394