خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

عنوان :" تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود "


  ارائه كننده :  اقای علی صداقت      دانشجوي  دکتری رشته: فلسفه و کلام اسلامی

استاد راهنما:  دکترحسن فتح زاده     مشاور : خانم دکتر ذوالحسنی

 

تاريخ :30 شهریور             روز:   چهارشنبه              ساعت: 14         مكان : کلاس 222   دانشکده علوم انسانی     
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه
عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات "

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات "


ارائه كننده :       خانم هاجر حمزه لو      دانشجوي رشته:       فلسفه اخلاق

استاد راهنما:  دکترمحسن جاهد     مشاور : آقای دکتر حسین اترک

تاريخ :23 شهریور    روز:   چهارشنبه        ساعت: 11.30      

مكان : کلاس 222   دانشکده علوم انسانی     
جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس

 

عنـوان: توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج و موقعیت‌یابی ذرات و بررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک و پیس

 

  ارائه‌کننده: مجید پناهی                   دانشجوي رشته: فیزیک                 گرایش:  اتمی و مولکولی

  استاد راهنما: دکتر احمد درودی

  استاد مشاور: دکتر علیرضا مرادی

  مكان : آمفی تئاتر ساختمان علوم طبیعی (814)           تاريخ : 23/06/1401     روز: چهارشنبه        ساعت: 16

 
اولین فارغ تحصیلان دکتری گرایش برنامه ریزی روستایی
جلسه دفاع از رساله دکتری دررشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستاییاولین فارغ تحصیلان دکتری گرایش برنامه ریزی روستایی
جلسه دفاع از رساله دکتری دررشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستاییجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان مطالعه فرآیند حذف کلر از ماده اولیه روی حاوی کلر به روش هیدرومتالورژی در تولید روی

 

عنـوان: مطالعه فرآیند حذف کلر از ماده اولیه روی حاوی کلر به روش هیدرومتالورژی در تولید روی

 

  ارائه كننده : مجید جعفری آقبلاغی                      دانشجوي رشته: شیمی     گرایش:  نانو

  استاد راهنمای اول: دکتر فرهاد کبیری                  استاد راهنمای دوم: دکتر محمد رضا یافتیان

  استاد مشاور اول: دکتر حسن شایانی جم                استاد مشاور دوم: دکتر بهمن فرجمند

   مكان : سالن سمینار     تاريخ : 1401.06.23     روز: چهارشنبه          ساعت: 16.00

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان ارتقای کارآئی لیزرهای تپی حالت جامد با دمش دیود نور گسیل به روش بهینه سازی سامانه دمش نوری

 

عنـوان: ارتقای کارآئی لیزرهای تپی حالت جامد با دمش دیود نور گسیل به روش بهینه سازی سامانه دمش نوری

 

  ارائه كننده: سید مرتضی زاهدی دیزجی           دانشجوي رشته: فیزیک                   گرایش:  اتمی و مولکولی

  استاد راهنمای اول: دکتر محمد محمودی          استاد راهنمای دوم: دکتر امیر حسین فرهبد

  استاد مشاور: دکتر سعید قنبری

  مكان :آمفی تئاتر ساختمان علوم طبیعی (814)      تاريخ : 23/06/1401        روز: چهارشنبه     ساعت: 12-15

 
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم

باعنوان شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین های تشکیل دهنده بیوفیلم های استافیلوکال درحضور کوانتوم دات های گرافن

 

عنوان: شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین های تشکیل دهنده بیوفیلم های استافیلوکال در حضور کوانتوم دات های گرافن

 

ارائه کننده: صدیقه موسی نژاد                    دانشجوی رشته: نانو فیزیک-نانو ساختار

استاد راهنما: دکتر جمال داوودی

مکان: کلاس 6 فیزیک                 تاریخ: 23/6/1401       روز: چهارشنبه         ساعت:  9

 
جلسه دفاع از پايان نامه- گروه شیمی

باعنوان سنتز و شناسایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و بررسی رفتار فتوکاتالیستی و الکتروشیمیایی آن‌ها

عنـوان: Synthesis and characterization of single wall carbon nanotubes and studies on

 

their photocatalytic and electrochemical behaviors

سنتز و شناسایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و بررسی رفتار فتوکاتالیستی و الکتروشیمیایی آن‌ها

 

  ارائه كننده : سکینه قاسمزاده                           دانشجوي رشته: شیمی                                   گرایش:  معدنی

  استاد راهنمای اول: دکتر معصومه قربانلو

  استاد راهنمای دوم: دکتر حسن حسینی منفرد

  استاد مشاور: دکتر مهران جوانبخت                        

  مكان : سالن سمینار ساختمان علوم طبیعی کلاس 813          تاريخ :16/6/1401         روز: چهارشنبه   ساعت: 13-10  

 
جلسه دفاعیه دکتری مهندسی کامپیوتر

توليد كارآمد شبكه هاي عصبي مصنوعي با تكامل ...15 شهریور سالن کاوه

عنـوان: توليد كارآمد شبكه هاي عصبي مصنوعي با تكامل گرامري پيمانه اي

ارائه كننده : خه بات سلطانيان                دانشجوي رشته: دکتری کامپیوتر

استاد راهنما اول : دکترمحسن افشارچی      استاد راهنما دوم :دکترعلی ابن نصیر

مكان :  سالن کاوه                تاريخ : 15 / 06/ 1401                 

روز: سه شنبه               ساعت: 16
جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران

بررسي آزمايشگاهي و عددي هيدروليك سرريزهاي... 3 شهريور سالن كاوه

عنـوان: بررسي آزمايشگاهي و عددي هيدروليك سرريزهاي T شكل

ارائه كننده : بهزاد نوروزی                    دانشجوي رشته: دکتری عمران 

گرايش: مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

استاد راهنما: دکتر جلال بازرگان

مكان : سالن کاوه            تاريخ : 3 شهریور 1401       روز: پنجشنبه        ساعت: 10
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک

باعنـوان اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی

عنـوان: اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی

 

ارائه كننده : محمد افتخار               دانشجوي رشته: فیزیک             گرایش:  فیزیک نجومی

استاد راهنمای اول: دکتر یوسفعلی عابدینی 

استاد راهنمای دوم: دکتر محمودرضا عشاق

مكان: سالن علوم           تاريخ : ۱۳ مرداد ۱۴۰۱     روز: پنجشنبه                 ساعت: ۱۲:۰۰  

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه شیمی

باعنـوان تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور...

عنـوان: تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور با الکترولیت آبی

 

 ارائه كننده : سلیمه گوهری کهنه­ شهری                  دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  تجزیه

 استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا یافتیان

 استاد راهنمای دوم: دکتر محمدرضا سویزی

 استاد مشاور: دکتر حسن شایانی جم                                       

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 05/05/1401         روز:  چهارشنبه           ساعت: 14

 
جلسه دفاع از رساله دکتری
اثر افزایش سطوح پروتئین خام در جیره پابه ماه گاوهای هلشتاین بر متابولیسم گلوکز و بروز کتوزیس در فصول . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : اثر افزایش سطوح پروتئین خام در جیره پابه ­ماه گاوهای هلشتاین بر متابولیسم گلوکز و بروز کتوزیس در فصول تابستان و زمستان

ارائه کننده : فاطمه احمدی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی( تغذیه دام)

استاد راهنما :       دکتر حمید امانلو                                              

استاد مشاور :       دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی                                  

روز :        یک شنبه  مورخ :    1401/04/26      ساعت : 11:30      مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری- دانشکده علوم
با عنوان کاربردهایی از هسته ی نمو بازآفرین کروی