خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29049   بروزرسانی: 25-02-1403

Majid Adib

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
الگوریتمهای گرادانهای مزدوج در بهینه سازی نامحدب   ترجمهدانشگاه زنجان رادوسلاو پیتلاک مجید ادیب در دست چاپ
نظریه ماتریس   ترجمهدانشگاه زنجان اف. ز. زنگ دكتر مجيد اديب شهريور 1386