خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28518   بروزرسانی: 24-05-1395

Majid Adib

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
38 فرذاد عابديني اسفند  1382رياضي يك الگوريتم براي كمترين طول اقليدسي از يك دستگاه ....   استاد راهنما
37 حسين جاوداني شهريور  1383رياضي بررسي روشهاي مسيرهاي مزدوج در ....   استاد راهنما
36 شيناز سراج زاده بهمن  1383رياضي نگرشي بر درونيابي هرميت توابه دو متغييره   استاد راهنما
35 امير حسين حسيني پور شهريور  1384رياضي روش برويدن به عنوان يك الگوريتم ...   استاد راهنما
34 اسماعيل فراهاني مهر  1385رياضي توليد فضاههاي پوچ صحيح و شرايط ...   استاد راهنما
33 علي شكري شهريور  1384رياضي روش سيمپلكس مجانبي براي مسايل برنامه ريزي خطي با ...   استاد راهنما
32 پروانه عيوضي شهريور  1383رياضي توسيعي بر قضييه بنيادي برنامه ريزي خطي    استاد راهنما
31 سيده فاطمه خادمي شهريور  1385رياضي رفتار طيفي الگوربتم GMRESروي سيستمهاي منفرد   استاد راهنما
30 امير حسين اردستاني شهريور  1385رياضي تغييراتي روي روش ريچاردسون و تسريع همگرايي ان   استاد راهنما
29 زهرا بهارستاني تير  1386رياضي روشهاي برونيابي براي محاسبه پيج رنك   استاد راهنما
28 فاطمه سقري رنگريز شهريور  1386رياضي روشهاي تصويري بلوكي براي حل دستگاههاي خطي   استاد راهنما
27 پيام بصيري اسفند  1385رياضي قضيه نمايش ABSبراي مجموعه هاي چند وجهي و ...   استاد راهنما
26 ندا مهر ور مهر  1386رياضي حل معادلات انتگرال ...   استاد راهنما
25 سيد جمال اخلاقي ارديبهشت  1387رياضي كاربردي برنامه ريزي نيمه معيين و كاربردهاي آن   استاد راهنما
24 شيرين خوشامن ارديبهشت  1387رياضي كاربردي خطي سازي تعميم يافته توابع كوادرتيك شبه خطي   استاد راهنما
23 مرتضي فكري بهمن  1387رياضي كاربردي روش تكراريSORو يك قضيه مقايسه اي در مورد آن   استاد راهنما
22 لیلا کریمی آذر  1389ریاضی کاربردی کنترل بهینه ضربه مرده موجی آزاد دو هدفه   استاد راهنما
21 رسول بهلولی آذر  1390ریاضی کاربردی تجزیه رتبه یک ماتریسهای هرمیتی نیمه معیین مثبت و برخی از کاربردهای آن   استاد راهنما
20 عباس جلالی مهر  1388ریاضی کاربردی روشی برای حل دستگاهی شامل معادلات و نا معادلات خطی   استاد راهنما
19 زهرا نوری شهريور  1389ریاضی کاربردی جوابهای بازتابی و پاد بازتابی تعمیم یافته از دستگاه معادلات ماتریسی AX=Bنسبت به ماتریسهای Pو Q    استاد راهنما
18 سیده زینب فاطمی تير  1388ریاضی کاربردی چگونگی بهنگام سازی رتبه دوی کاهش یافته ماتریس ابافی در روشهای ABS   استاد راهنما
17 مرضیه علیرضا میرحسینی شهريور  1389applied math برنامه ریزی کسری خطی و دوگانگی   استاد راهنما
16 مهدی حمزه نژاد شهريور  1389ریاضی کاربردی طبقه بندی H ماتریسهای تعمیم یافته و محکی تکراری برای شناسایی آنها   استاد راهنما
15 زهره ولی زاده مهر  1390ریاضی کاربردی ارتباط بین چندین نوع از Zماتریسها و Mماتریسها و ماتریسهای نامنفی   استاد راهنما
14 هادی حسنی خرداد  1391ریاضی کاربردی بهینه سازی مقدار ویژه با روش تولید ماتریس 
[Abstract] 
استاد راهنما
13 سعید بهبودی شهريور  1391ریاضی کاربردی درونیابی گویای آمیخته چند متغیره به کمک کسرهای مسلسل 
[Abstract] 
استاد راهنما
12 محمد طاهر خانی مهر  1391ریاضی کاربردی روشهای تکراری و تکنیکهای پیش شرط کردن برای حل دستگاه معادلات خطی   استاد راهنما
11 زهرا سادات کاظمی شهريور  1392ریاضی کاربردی مساله برنامه ریزی سه سطحی خطی و کاریردهای آن   استاد راهنما
10 معصومه یوسفی مهر  1392ریاضی کاربردی برخی خانواده های یک پارامثری از روش های مرتبه سه و چهار برای حل معادلات غیر خطی   استاد راهنما
9 لیلا نظری شهريور  1392ریاضی کاربردی مروری بر روش های حل مسایل مکمل خطی   استاد راهنما
8 بهاره صدیقی دي  1392امار روشهای رگرسیونی استوار با نرو L1   استاد مشاور
7 حمیده باقری مهر  1392ریاضی کاربردی روشهای GAORپیش شرط شده برای حل مسایل کمترین مربعات وزن دار   استاد مشاور
6 رقیه ولیی اسفند  1392ریاضی کاربردی روشهای گرادیان مزدوج با استفاده از مقدار تابع هدف بهینه سازی نامقید   استاد راهنما
5 صادق دوستی شهريور  1393ریاضی درونیابی گویای کسرهای مسلسل شاخه ای روی شبکه های هرم گونه   استاد راهنما
4 خدیجه عالمی شهريور  1393ریاضی جواب کمترین مربعات دقیق و پایدار برای مساله برنامه ریزی خطی   استاد راهنما
3 زینب اقا زاده شهريور  1393ریاضی حل مساله برنامه ریزی خطی احتمالی با توجه به تابع عضویت ضرایب   استاد راهنما
2 فاطمه سلیمی تير  1394ریاضی برخی کرانهای پایین برای کوچکترین مقدار تکین   استاد راهنما
1 اعظم شعبانی مرداد  1394ریاضی روش های عددی برای دستگاه معادلات خطی فازی   استاد راهنما