خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26983   بروزرسانی: 24-05-1395

Majid Adib

علایق پژوهشی

بهينه سازي،  آناليز عددي، جبر خطی عددی و تحقيق در عمليات