خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29207   بروزرسانی: 25-02-1403

Majid Adib

علایق پژوهشی

بهينه سازي،  آناليز عددي، جبر خطی عددی و تحقيق در عمليات