خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26983   بروزرسانی: 24-05-1395

Majid Adib

مدیریت

1-معاون آموزشي دانشكده عتوم  سالهاي بين 1383  تا 1386

2- نماينده تحصيلات تكميلي گروه  1382و1383

3- عضو ستاد رفاهي دانشگاه  . 1383-1385