خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29344   بروزرسانی: 25-02-1403

Majid Adib

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. Numerical Analysis, Optimization, Numerical Linear Algebra2. بهينه سازي & آناليز عددي & تحقيق در عمليات& جبر خطي عددي3.