خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24144   بروزرسانی: 06-07-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تمدن اسلامی: بررسی و تحلیل دانشنامه های تمدن اسلامی به زبان های گوناگون از 1800 تاکنون   ترجمهانتشارات خاموش سید حسام الدین آل یاسین؛ عباس احمدوند؛ نگار داوری اردکانی؛ محمد عباسی شهريور 1398