خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28723   بروزرسانی: 03-10-1402

Seyed Hesamuddin Aliasin

مدیریت

مدیر گروه زبان انگلیسی در 4 دوره

مدیر حوزه ی ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه زنجان