خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24143   بروزرسانی: 06-07-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

مدیریت

مدیر گروه زبان انگلیسی در 4 دوره

مدیر حوزه ی ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه زنجان