خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23757   بروزرسانی: 12-02-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

مدیریت

مدیر گروه زبان انگلیسی در 4 دوره

مدیر حوزه ی ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه زنجان