خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26702   بروزرسانی: 01-03-1402

Seyed Hesamuddin Aliasin

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فرانسه (آشنایی محدود)

      - ترکی آذری

      - فارسی

      - عربی

      - انگلیسی