خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24143   بروزرسانی: 06-07-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مسائل آموزش زبان-مهارت خواندن-دستور زبان-روش تحقیق-ازمون سازی-دروس مختلف ترجمه-نگارش انگلیسی-زبانشناسی