خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29099   بروزرسانی: 03-10-1402

Seyed Hesamuddin Aliasin

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
22 گلناز بابامیری مهر  1390آموزش زبان انگلیسی تأثير پيش آگاهي كنترل شده در تكاليف برون داد بررفتارهاي مرتبط با خواندن ، درك متن و توجه به صورت زبان   استاد راهنما
21 پریسا پویان مهر  1390آموزش زبان انگلیسی مقايسه ميزان كارايي تدريس انگليسي براي اهداف ويژه توسط مدرسين زبان و متخصصين رشته مربوطه از نظر دانشجويان   استاد راهنما
20 اسفندياري ربابه فروردين  1390آموزش زبان انگلیسی رايطه هوش هيجاني يادگيرنده هاي زبان انگليسي با عملكرد آنها در تست هاي cloze   استاد راهنما
19 مریم کریمی آذر  1391آموزش زبان انگلیسی تاثير باز خورد اصلاحي صريح و غير صريح معلم در يادگيري گرامر زبان دوم توسط ياد گيرنده هاي ايراني زبان انگليسي: ره يافتي صورت محور   استاد راهنما
18 خدادوست احسانه اسفند  1391آموزش زبان انگلیسی ارتباط بين آگاهي ساخت واژي و دانش واژگان انگليسي زبان آموزان ايراني   استاد راهنما
17 سید جواد موسوی اسفند  1391آموزش زبان انگلیسی بررسي تاثير استفاده از تكنيك داستان گويي مبتني بر زمينه يادگيريف بر روي ميزان يادآوري لغات در ميان زبان آموزان جوان ايراني   استاد راهنما
16 یاسمن صراف تهرانی بهمن  1391آموزش زبان انگلیسی تاثير انواع واژه نامه هاي الحاقي در يادگيري لغات دانش آموزان زبان انگليسي ايراني   استاد راهنما
15 سهیل ابراهیمی زارع مهر  1392آموزش زبان انگلیسی تاثير انواع فعاليت هاي درون داد و برون داد بر روي يادگيري ضمني واژگان زبان انگليسي با عطف به فرضيه ي ميزان دخيل سازي: مطالعه موردي روي دانش آم   استاد راهنما
14 ملک زیبا مهری نژاد مهر  1389آموزش زبان انگلیسی تاثير دشواري تكاليف بر روي درك مطلب و فراگيري لغت زبان دوم   استاد راهنما
13 نفیسه حبیبی مهر  1389آموزش زبان انگلیسی نظر اساتيد دانشگاه و دبيران دبيرستان در رابطه با تدريس زبان به دانش آموزان مقطع ابتدايي در ايران   استاد راهنما
12 مهدی نوشادی بهمن  1391آموزش زبان انگلیسی بررسي تاثيربرنامه ريزي قبل از انجام تكاليف بر بهبود مهارت نوشتاري در زبان انگليسي يادگيرندگان ايراني در روش آموزش تكليف محور   استاد راهنما
11 رضا توکلی مهر  1394آموزش زبان انگلیسی مطالعه ای در مورد اثرات مباحثه ی آموزشی دارای ساختار بر روی دانش زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی در محیطی که تدریس زبان به صورت ارتباطی ارائه می گردد   استاد راهنما
10 مژده سوزنی شهريور  1395آموزش زبان انگلیسی تاثیر باز خورد اصلاحی به وسیله ی تابلو هوشمند در مقابل شیوه ی رایج باز خورد اصلاحی بر روی یادگیری لغات زبان دوم به عنوان زبان بیگانه در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط   استاد راهنما
9 سیده زلیخا سجادی مرداد  1395آموزش زبان انگلیسی تاثیر تسهیل درون داد دیداری بر روی یادگیری و به یادسپاری لغات زبان دوم به عنوان زبان خارجی در یادگیرندگان ایرانی   استاد راهنما
8 لاله زار خانی اسفند  1394آموزش زبان انگلیسی تاثیر وسیع خوانی بر انگیزش خواندن انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی و عملکرد آنها در آزمون درک مطلب انگلیسی   استاد راهنما
7 زهرا سعیدی اسفند  1394آموزش زبان انگلیسی رابطه بین درک معبلملن زبان انگلیسی در ایران از رویکرد تکلیف محور به آموزش زبان و سبک تدریس غالب آنها   استاد راهنما
6 بهادر طاهرخانی اسفند  1393آموزش زبان انگلیسی رابطه بین آموزش راهبردهای فراشناختی و منبع کنترل زبان آموزان به عنوان عوامل موثر بر درک مطلب شنیداری دانشجویان زبان انگلیسی    استاد راهنما
5 سمیرا عباسی اسفند  1392آموزش زبان انگلیسی رابطه بین هوش هیجانی زبان آموزان انگلیسی ایرانی و استفاده آنها از استراتژیهای فرا شناختی خواندن   استاد راهنما
4 مهدی امانلو اسفند  1392آموزش زبان انگلیسی تاثیر روشهای جایگزین ارزشیابی سنجش درک مطلب برخود کار آمدی در مهارت خواندن دانش آموزان پایه دوم دوره ی متوسطه شهر زنجان   استاد راهنما
3 بایزید دانش فر اسفند  1393آموزش زبان انگلیسی تاثیر ارزیابی پویا بر میزان فراگیری گرامر زبان انگلیسی دانش آموزان سوم راهنمایی   استاد راهنما
2 رضا عظیمی بهمن  1392آموزش زبان انگلیسی تاثیرات فعالیت های ارتقاء آگاهی جهت بهبود عملکرد فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در دستور زبان : مطالعه ای در زمان حال ساده   استاد راهنما
1 فائزه آذرکیا مهر  1389آموزش زبان انگلیسی رابطه میان نحوه نگرش زبان آموزان ایرانی نسبت به یادگیری زبان و قدرت استنباطی آن ها در خواندن و درک مطلب   استاد راهنما