خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24143   بروزرسانی: 06-07-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

شرکت در کارگاههای آموزشی

کارگاه اموزشی مسائل روش تدریس

کارگاه اموزشی جستجو در اینترنت

کارگاه اموزشی ازمون های اماری در تحقیقات علوم انسانی

کارگاه اموزشی کرسی های نظریه پردازی

شرکت در ضیافت اندیشه و معرفت افزایی اساتید در 4 نوبت