خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24144   بروزرسانی: 06-07-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان زنجان

عضویت در انجمن زبان و ادبیات انگلیسی و اموزش زبان ایران(TELLSI)    

عضو شورای راهبردی دانشگاه زنجان

عضو شورای دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشگاه

دبیر هیأت رئیسه ی دانشگاه